آخرین سمت :

مشخصات فردی

نام : مسعود
نام خانوادگی : ابوالحلاج
عنوان : مدیر کل مرکز بودجه و پایش عملکرد
تاریخ تولد : ۳۹/۰۳/۰۱
نام پدر : عباس
مشخصات تماس
محل کار 1 : نشانی وزارت بهدات درمان و آموزش پزشکی شهرک غرب خیابان سیمای ایران نصر 5 طبقه دهم مرکز بودجه و پایش عملکرد
تلفن : (021)88363725
محل کار 2 : نشانی
تلفن :
فکس : 02188363726
کدپستی : 1435913543
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیکی : mohme2003@gmail.com
وضعیت تحصیلی
دانشگاه مربوطه :
آخرین مدرک علمی : کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : مربی
هیئت علمی
گروه آموزشی :
آشنایی با زبان های خارجی : انگلیسی
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
مدیریت بازرگانی کارشناسی سایر ۶۳/۰۷/۰۱ ۶۷/۱۰/۳۰
مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد سایر ۶۷/۱۱/۰۳ ۷۰/۰۳/۰۳
مدیریت دانشجوي دکتراي تخصصي دانشگاه علوم پزشکی تهران ۸۸/۰۷/۱۵
بیوگرافی
دوره ها
ردیف عنوان نام کشور شهر محل دوره مدت دوره
1 عدالت و کیفیت در سلامت ایران تهران دانشگاه تهران 2 هفته
2 مذیریت بیمارستانی آلمان کارلسروهه دانشگاه مهندسی کارلسروهه 25 روز
3 کاربرذ اقتصاد در سلامت تایلند بانکوک دانشگاه چولالانکورن یک ماه
دعوت های خاص

شرکت در کارگاه "NASA National AIDS Spending Assessment" قاهره مصر 18 اکتبر تا 22 اکتبر 2009

  • شرکت در کارگاه "Impact Evaluation" قاهره مصر 13 تا 17 ژانویه

شرکت در کارگاه "ّFlagship Course on Health Sector Reform adn Sustainable Finanacing"9-14 اکتبر 2006 تهران –بانک جانی 

سابقه تدریس

.تدریس حسابداری عمومی دنیمسال  اول تحصیلی 90-91 دانشگاه شهید بهشتی دوره کارشناسی ارشد..

تدریس جسابداری و اقتصاد بهداشت نیمسال  دوم تحصیلی 89-90 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  تدریس درس اصول کنترل و تنظیم بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در نیمسال اول تحصیلی 89-1388. 

  • تدریس درس مدیریت مالی دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج) در نیسمال اول تحصیلی 87-1386.
  • تدریس درس اصول و مبانی حسابداری دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج) در نیمسال های دوم تحصیلی 86-1385و 85-1384.
  • تدریس درس اصول حسابداری (2) دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج) در نیسمال اول تحصیلی 86-1385.
  • تدریس درس اصول حسابداری (3) دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج) در نیسمال دوم تحصیلی 86-1385.
  • تدریس دروس اصول حسابداری (1) و اصول کنترل و تنظیم بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه بقیه الله (عج) در نیسمال دوم تحصیلی 85-1384.
  • تدریس درس اصول تنظیم و کنترل بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیسمال های اول و دوم تحصیلی 85-1384 و 84-1383
  • تدریس دروس مبانی سازمان و مدیریت و حسابداری (1) و حسابرسی  دوره کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در نیمسال های اول و دوم تحصیلی 73-1372. 

 

وضعیت استخدامی
رسمی آزمایشی
فرصتهای مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان محل مسئولیت
1 - معاون مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی دفتر بودجه ب ۷۳/۰۱/۰۱ ۸۵/۰۱/۱۶ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
2 معاون مالی و اداری ۷۹/۰۶/۰۱ ۸۲/۰۶/۲۹ شرکت تولیدارو
3 - مدیرکل امور مالی ۸۳/۰۱/۰۲ ورارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
4 - مدیرکل دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه معاون ۸۵/۰۱/۱۶ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
5 - مدیر اجرایی نظام نوین مالی بخش سلامت و آموزش پزش ۸۷/۰۱/۰۱ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
تشکل های علمی و صنفی
ردیف نام تشکل سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1 انجمن علمی اقتصاد بهداشت عضو هیئت مدیره ۹۰/۰۳/۰۳
جوایز / نشان های علمی
ردیف عنوان نوع جایزه تاریخ دریافت مقام اهدا کننده سطح
1 - مدیر نمونه دستگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پز مدیر نمونه دستگاهی ۸۵/۰۶/۲۹ وزیر ملی
سایر اطلاعات